Beskrivelse af projektet

"Nyt liv i Tåstrup Forsamlingshus"

 

 

Om Tåstrup Forsamlingshus

 

Foreningen "Tåstrup Forsamlingshus" (CVR-nr. 32618480) er grundlagt i 1938.

 

Foreningen ejer bygningen af samme navn, beliggende:

Ebeltoftvej 19, Tåstrup

8410 Rønde

Syddjurs Kommune

Telefon: 2547 2488

E-mail: taastrup.forsamlingshus@gmail.com

Hjemmeside: www.taastrup-forsamlingshus.dk

 

Kontaktperson:

Per Kejser-Andersen (formand)

Kejlstrupvej 6, Feldballe

8410 Rønde

E-mail: taastrup.forsamlingshus@gmail.com

Telefon: 2465 7741

 

 

Kort resumé af projektet

 

Forsamlingshuset ønsker at blive bedre til at opfylde sit hovedformål, som er at være et attraktivt og økonomisk overkommeligt samlingspunkt for borgere og foreninger i lokalområdet. Af den grund søger vi støtte til en række tiltag:

 

1. Energibesparende foranstaltninger, som vil gøre det billigere for brugerne at få adgang til huset (Hulmursisolering, Isolering af loft, Etablering af luft-til-luft varmepumper, Reparation af utæt fordør).

 

2. Nye tekniske faciliteter, som vil gøre huset mere attraktivt for nye og eksisterende brugere (Etablering af teleslyngeanlæg til glæde for hørehæmmede, Trådløs internetadgang til glæde for brugerne generelt).

 

3. Trykning af materiale til en hvervekampagne, som skal foregå i samarbejde med Feldstrup Revyforening, Feldballe-Tåstrup Beboerforening og Tåstrup og Omegns Husmoderforening.

 

Projektet planlægges at løbe fra den 1. sep 2010 til den 31. dec 2010.

 

 

Baggrund for projektet

 

Forsamlingshuset er fortrinsvis blevet brugt til udlejning i de senere år, og har lige akkurat kunnet overleve på dette. Men fra starten var det ikke forsamlingshusets formål at være et udlejningssted. Formålet med forsamlingshuset har hele tiden været at være til nytte for lokalsamfundet.

 

Vi vil opfordre borgere og foreninger til øget brug af huset, både gennem pressen og i forbindelse med den planlagte hvervekampagne.

 

Det er vores intention, at forsamlingshuset skal åbnes for de lokale borgere og foreninger.

Vi ønsker desuden at udbygge samarbejdet mellem lokale foreninger.

 

Forsamlingshuset burde være det oplagte sted at lægge en generalforsamling, et medlemsmøde eller et bestyrelsesmøde.

Men ofte har foreningerne valgt andre løsninger, fordi det er for dyrt at leje sig ind her, især pga. de høje varmeudgifter.


Projektet indgår i en større sammenhæng

 

Hovedtrappen er blevet restaureret, der er sat en pæn bardisk op i festsalen, entreen er blevet indbydende med ny maling og møbler. Vi har formuleret ny udlejningskontrakt, velkomstbrev og prisliste, og der er bragt orden i diverse papirgange. Olietanken er under udskiftning, og der er opsat brandslukningsudstyr. Vi har fået en ny udvendig opslagstavle, forsamlingshusets hjemmeside opdateres løbende, og vi er begyndt at annoncere ugentligt.

 

For at styrke forsamlingshusets nytteværdi for brugerne har vi etableret en Internetforbindelse, sponsoreret af Egnsnettet samt private sponsorer. Det er muligt, for et lille beløb, at forhøje denne nytteværdi ved at tilføje en trådløs router, sådan at en bruger kan koble sin egen bærbare computer på nettet.

 

Vi planlægger at få fremstillet en ny æresport, specielt designet til opsætning foran hovedindgangen, sådan at lejerne ikke længere finder på hjemmelavede løsninger som laver huller i mur og træværk.

 

Vi holdt fastelavnsfest for børnene dette år sammen med Husmoderforening, Beboerforening og Revyforening.

 

Et forsøg med fællesspisning i april måned, i samarbejde med Distriktsrådet og diverse lokale foreninger, gav 75 glade gæster, og vi har allerede tilsagn fra flere madkyndige, som gerne vil forestå i alt 3 lignende arrangementer.

 

Man kan lægge andre aktiviteter ind sammen med fællesspisningen.

F.eks. har Ebeltoft Skakklub bedt om lov til at komme og tilbyde et spil skak ved et af disse arrangementer.

 

Lige nu er vi sammen med ”Liv i forsamlingshusene” i gang med at arrangere en 60'er-fest med spisning og dans den 1. oktober.

 

Vi vil foreslå kommunen at bruge forsamlingshuset som holdeplads for Bogbussen, fordi især ældre borgere i Tåstrup synes at der er langt til Feldballe.

 

Vi vil tilbyde f.eks. dagplejemødre at benytte et lokale som legerum, fordi de har udtrykt interesse for dette.

 

Vi vil senere modernisere køkkenet, således at en forening lovligt kan bruge køkkenet i forbindelse med offentlige arrangementer.

 

 

Projektets indsatsområde

 

Projektet går ud på at etablere faciliteter til gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i lokalområdet.

Dette sker ved at skabe bedre muligheder for et fælles samlingspunkt for foreninger og borgere.

 

Projektet bidrager til at opfylde den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokale aktionsgruppes konkrete mål – nemlig ved at skabe et bedre samlingssted for det nære lokalsamfund: et sted hvor borgerne får bedre adgang til at mødes og pleje fællesskabet via kulturelle og andre aktiviteter.

 

Ved at forbedre rammebetingelserne for lokalområdets kultur- og fritidsmuligheder vil vi styrke foreningsliv og fællesskab og tiltrække nye indbyggere.

 

Projektet bidrager til miljørigtige løsninger.


Det planlagte forløb

 

Hvervekampagnen sættes i gang senest den 1. september.

 

Der indrykkes pressemeddelelser i den lokale presse, løbesedler trykkes og omdeles, opslag sættes op.

 

4 stk luft-til-luft varmepumper af forskellig størrelse monteres af en professionel installatør.

 

Frivillige hjælpere monterer 2 små elradiatorer på toiletterne, trådløst internet i mødelokalet og teleslyngeanlæg i festsalen. De reparerer fordøren, bygger en aftagelig æresport, reparerer revner i anretterkøkkenet og maler bordene i festsalen.

 

En tømrer forstærker flydeloftet med ekstra wirer, rådgivet af en ingeniør. Sideløbende males krydsfinerplader af frivillige hjælpere. Tømreren monterer pladerne på flydeloftet og lægger en dampspærre oven på loftet.

 

Hulmurene isoleres af en professionel, som desuden blæser et lag isolering hen over flydeloftet.

 

Og så holder vi en fest for alle de frivillige hjælpere og lokale sponsorer.

 

 

Den forventede effekt af projektet

 

Ved projektets afslutning vil hele lokalområdet (500 borgere) have fået adgang til nye og forbedrede servicefaciliteter. Der vil opstå nye kulturaktiviteter (mindst 2 nye tiltag) og nye fritidsaktiviteter (1 eller 2 nye tiltag). Borgerne vil være stærkt motiveret for at deltage i det fælles arbejde, fordi de nu kan se at det faktisk nytter noget.

 

To år efter projektets afslutning vil borgere i de omkringliggende områder være begyndt at udnytte de nye og forbedrede servicefaciliteter, og vi forventer at der til den tid vil være 600 faktiske brugere. Der vil være gang i 3-4 nye kulturaktiviteter og ligeså mange nye fritidsaktiviteter. Mange nye forslag vil blive bragt på banen, nu hvor de praktiske rammer er til stede.

 

 

Projektet set ovenfra

 

Projektet rækker ud over kommunale og på anden måde offentlige opgaver, til gengæld vil kommunen have god gavn af Tåstrup Forsamlingshus til at skabe gode rammer for det lokale fællesskab. Det lokale fællesskab er vigtigt når det gælder om at tiltrække nye indbyggere og fastholde dem vi har.

 

Projektet rækker ud over almindelig vedligeholdelse og driftsudgifter, fordi de energibesparende tiltag og deraf følgende lavere udgifter vil muliggøre billigere udlejningsbetingelser for lokale foreninger.

 

Investeringerne i isolering og varmepumper vil tjene sig selv ind over en kort årrække, og derefter kan forsamlingshuset være ramme om endnu flere lokale aktiviteter til samme pris.

 

Vi anser det for realistisk, at projektet gennemføres og målene realiseres, idet vi har opbakning til det nødvendige frivillige arbejde i det aktuelle projekt. Vi søger om økonomisk støtte fra Syddjurs kommune og andre, men mener også at have lånemuligheder.

 

Projektets gennemførelse vil skaffe den nødvendige opbakning fra borgerne til efterfølgende projekter. Der vil opstå nye aktiviteter, som vi ikke selv har tænkt på endnu, og som vil forstærke denne opbakning.